Starostwo Powiatowe w Legnicy

Starostwo Powiatowe w Legnicy
59-220 Legnica
Pl. Słowiański 1

Starosta przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 14.00-16.00 w pokoju nr 203
po uprzedniej rejestracji tel. 076 72 43 560.
   
Wicestarosta przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 14.00-16.00 w pokoju nr 208
po uprzedniej rejestracji tel. 076 72 43 400.

Kadra kierownicza Imię i nazwisko Nr pokoju Kontakt
Starosta Legnicki Jarosław HUMENNY 204 (076) 72-43-560
Wicestarosta Legnicki Józef Antoniak 208 (076) 72-43-400
Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Janina Wągrodna 202 (076) 72-43-501
Sekretarz Powiatu Ryszard KOWALSKI 208 (076) 72-43-400
Skarbnik Powiatu Tadeusz RASAŁA 339 (076) 72-43-405


Nazwa wydziału Nr pokoju Nr telefonu
Wydział Architektury i Budownictwa 136  (076) 72-43-450
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Inwestycji 234
 (076) 72-43-451
Wydział Finansowy 342  (076) 72-43-410
Geodeta Powiatowy Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 616  (076) 72-43-445
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 221  (076) 72-43-433
Wydział Komunikacji i Dróg 129  (076) 72-43-460
Wydział Organizacyjny 208  (076) 72-43-400
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 338  (076) 72-43-420
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 329  (076) 72-43-416
Referat Informatyki 431  (076) 72-43-435
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 329  (076) 72-43-414
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności 319  (076) 72-43-519
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 202  (076) 72-43-560
Biuro Audytu i Kontroli 225  (076) 72-43-564
Biuro Rady Powiatu 201  (076) 72-43-441

źródło: Starostwo powiatowe w Legnicy

Najnowsze ogłoszenia 
= ze zdjęciem