Urząd Miasta Legnica - Spis telefonów


Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chojnowska 2   076 72 333 74
     
Urząd Miasta Legnica, pl. Słowiański 8  Pokój Nr telefonu
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Sekretariat 312b 076 72 12 270
Dyrektor 312 076 72 12 271
Dowody Osobiste 312a 076 72 12 273
Ref.Ewid. Lud. i DO-Kierownik 312 076 72 12 274
Z-ca Dyrektora 309 076 72 12 275
Ref. Ewid.Lud. i DO 308 076 72 12 281
Meldunki 307 076 72 12 276
Meldunki 305 076 72 12 277
Ref.Komun.- Prawa Jazdy 304 076 72 12 278
Ref.Komun.- Kierownik 2 (parter) 076 72 12 288
Ref.Komun.- Rejestracja 1 (parter) 076 72 12 280
Ref.Komun.- Rejestracja 1 (parter) 076 72 12 289
Ref.Komunikacji 4 076 72 12 283
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA    
Sekretariat 12 076 72 12 240
Dyrektor 12 076 72 12 241
Rolnictwo 11 076 72 12 242
Gospod. Wodna 11a 076 72 12 243
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ

Sekretariat 17 076 72 12 160
Dyrektor 17 076 72 12 161
Z-ca Dyrektora 18 076 72 12 162
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Fax 101 076 72 12 115
Sprawy socjalne, poczta 101 076 72 12 190
Dyrektor 101 076 72 12 191
Ewidencja majątku 101 076 72 12 192
Zaopatrzenie 101 076 72 12 193
Konserwatorzy   076 72 12 196
Informacja parter 076 72 12 199
Portiernia Pl.Słowiański.7   076 72 12 198
Archiwum   076 72 12 197
Bufet 9 076 72 12 123
WYDZIAŁ FINANSOWY

Sekretariat 116 076 72 12 200
Dyrektor 116 076 72 12 201
Referat Egzekucji 114 076 72 12 203
Ref.Budżetu Planowania i Analiz 113 076 72 12 212
Kierownik Referatu Budżetu 112 076 72 12 213
Ref.Wymiaru Podatków Opłat i Windykacji 118 076 72 12 214
Ref.Księg.Wydatków 109 076 72 12 204
Ref.Księg.Wydatków 109 076 72 12 206
Płace 109 076 72 12 210
Ref.Księg. Wydatków 109 076 72 12 211
Kasa 108 076 72 12 205
Ref.Wym.Pod.Opłat i Windykacji 105 076 72 12 202
Ref.Wym.Pod.Opłat i Windykacji 105 076 72 12 207
Ref.Wym.Pod.Opłat i Windykacji 105 076 72 12 208
Ref.Wym.Pod.Opłat i Windykacji 102 076 72 12 209
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

Ref.Działalności Gospodarczej 119 076 72 12 384
Dyrektor 120 076 72 12 381
Sekretariat 121 076 72 12 380
Integracja Europejska 122 076 72 12 383
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Dyrektor 25 076 72 12 251
Sekretariat 25 076 72 12 250
Z-ca Dyrektora 25 076 72 12 253
Ref. ds.Osób Niepełnosprawnych 15 076 72 12 254
Kierownik Referatu ds.Osób Niepełnosprawnych 14 076 72 12 255
WYDIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

Sekretariat 128 076 72 12 330
Dyrektor 128 076 72 12 331
Nadzór nad przeds. 128 076 72 12 332
Inżynieria drogowa 127 076 72 12 333
Remonty mieszkań 127 076 72 12 334
Z-ca Dyrektora 126 076 72 12 335
Sekretariat 312b 076 72 12 270
Dyrektor 312 076 72 12 271
Dowody Osobiste 312a 076 72 12 273
Ref.Ewid. Lud. i DO-Kierownik 312 076 72 12 274
Z-ca Dyrektora 309 076 72 12 275
Ref. Ewid.Lud. i DO 308 076 72 12 281
Meldunki 307 076 72 12 276
Meldunki 305 076 72 12 277
Ref.Komun.- Prawa Jazdy 304 076 72 12 278
Ref.Komun.- Kierownik 2 (parter) 076 72 12 288
Ref.Komun.- Rejestracja 1 (parter) 076 72 12 280
Ref.Komun.- Rejestracja 1 (parter) 076 72 12 289
Ref.Komunikacji 4 076 72 12 283
BIURO GEODETY MIEJSKIEGO

Dyrektor 130 076 72 12 297
Sekretariat 335 076 72 12 290
  130 076 72 12 296
  322 076 72 12 295
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Dyrektor 335 076 72 12 307
Sekretariat 331 076 72 12 300
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Dyrektor 324 076 72 12 315
Sekretariat 324 076 72 12 316
Inwestycje liniowe 325 076 72 12 313
Z-ca Dyrektora 326 076 72 12 312
Konstruktorzy 327 076 72 12 317
Miejski Konserwator Zabytków 329 076 72 12 311
Budownictwo mieszkaniowe 330 076 72 12 314
WYDZIAŁ OŚWIATY I SPORTU

Sekretariat 14 076 72 12 230
Dyrektor 14 076 72 12 231
Z-ca Dyrektora 15 076 72 12 235
Kier. Ref. Plan. i Finan. 15 076 72 12 234
Finanse i remonty 11 076 72 12 239
Finanse i remonty 12 076 72 12 233
Dział. Merytoryczna 16 076 72 12 236
Dział. Remontowa 17 076 72 12 238
WYDZIAŁ KULTURY I NAUKI

Dyrektor 5 076 72 12 231
Z-ca Dyrektora 7 076 72 12 232
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH

Sekretariat 26 076 72 12 320
Dyrektor 26 076 72 12 321
Przetargi 28 076 72 12 322
Z-ca Dyrektora 23 076 72 12 323
Realizacja inwestycji 24 076 72 12 324
Realizacja inwestycji 25 076 72 12 325
Realizacja inwestycji 25 076 72 12 326
BIURO PRAWNE

Koordynator Biura Prawnego 125 076 72 12 171
Radcy Prawni 125 076 72 12 170
KIEROWNICTWO URZĘDU

Sekretariat Prezydenta 201 076 72 12 100
Z-ca Prezydenta 206 076 72 12 110
Sekretariat Z-cy Prezydenta i Sekretarza 205 076 72 12 105
Sekretariat Z-ców Prezydenta 208 076 72 12 102
Skarbnik Miasta 116 076 72 12 107
BIURO RADY

Sekretariat 224 076 72 12 130
Dyrektor   076 72 12 132
Radni 224 076 72 12 133
Biuro Rady 223 076 72 12 135
Miej.Rzecz. Konsument. 220 076 72 12 136
BIURO PREZYDENTA

Promocja 211 076 72 12 260
Dyrektor 210 076 72 12 261
Rzecznik Prasowy Prezydenta 213 076 72 12 262
Obsługa Zespołu 212 076 72 12 266
Współpraca z zagranicą 214 076 72 12 267
WYDZIAŁ ORGANIZACJI KADR I KONTROLI

Dyrektor 215 076 72 12 141
Sekretariat 216 076 72 12 140
Referat Kontroli 216 076 72 12 143
Z-ca Dyrektora 111 076 72 12 142
Kadry 111 076 72 12 144
Kierownik Referatu Informatyki 217 076 72 12 145
Referat Informatyki 218 076 72 12 146
Referat Informatyki 219 076 72 12 147

źródło: http://www.legnica.um.gov.pl

Najnowsze ogłoszenia 
= ze zdjęciem