Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul: Iwaszkiewicza 5
59-220 Legnica

Telefony:
Centrala Telefoniczna 076 7211 000
Sekretariat: 076 7211 100
Fax 076 7211 110


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Telefony
076 7211 580 - Dyżurka pielęgniarska
076 7211 581 - Ordynator
076 7211 582 - Lekarz Anestezjolog
076 7211 583 - Sekretariat
076 7211 583 - Pokój lekarzy
076 7211 584 - Lekarz dyżurny intensywnej terapii
076 7211 585 - Sala intensywnej terapii
076 7211 586 - Pielęgniarka oddziałowa
076 7211 587 - Sala intensywnej terapii 1
076 7211 588 - Sala intensywnej terapii 2
076 7211 589 - Lekarz Dyżurny
076 7211 973 - Ordynator
076 7211 665 - Pielęgniarka oddziałowa 


Oddział Chirurgiczny dla Dzieci
Telefony

076 7211 510 - Dyżurka pielęgniarek,
076 7211 511 - Ordynator,
076 7211 513 - Pokój lekarzy
076 7211 514 - Lekarz dyżurny
076 7211 516 - Pielęgniarka oddziałowa,


Oddział Chirurgiczny Ogólny I

Telefony

076 7211 540 - Dyżurka pielęgniarek A,
076 7211 541 - Ordynator,
076 7211 542 - Sekretariat,
076 7211 543 - Pokój lekarzy,
076 7211 544 - Lekarz Dyżurny,
076 7211 545 - Gabinet zabiegowy,
076 7211 546 - Pielęgniarka oddziałowa,
076 7211 547 - Gabinet endoskopowy,
076 7211 548 - Lekarz Dyżurny


Oddział Chirurgiczny Ogólny II
Telefony

076 7211 550 - Dyżurka pielęgniarek
076 7211 551 - Ordynator
076 7211 542 - Sekretariat
076 7211 552 - Gabinet zabiegowy
076 7211 553 - Pokój lekarzy
076 7211 554 - Lekarz dyżurny
076 7211 555 - Pielęgniarka oddziałowa
076 7211 965 - Ordynator
076 7211 976 - Lekarz dyżurny


Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Telefony

076 7211 560 - Dyżurka pielęgniarek
076 7211 561 - Ordynator,
076 7211 562 - Sekretariat,
076 7211 563 - Pokój lekarzy
076 7211 564 - Lekarz Dyżurny
076 7211 565 - Gabinet zabiegowy
076 7211 566 - Pielęgniarka oddziałowa,
076 7211 567 - Gabinet zabiegowy II


Oddział chorób wewnętrznych I

Telefony

076 7211 410  - Dyżurka pielęgniarek,
076 7211 411 - Ordynator,
076 7211 413 - Pokój lekarzy
076 7211 414 - Lekarz Dyżurny
076 7211 416 - Pielęgniarka oddziałowa,
076 7211 424 - Pielęgniarka oddziałowa,


Oddział Chorób Wewnętrznych III
Telefony

076 7211 630 - Dyżurka pielęgniarek,
076 7211 631 - Ordynator,
076 7211 635 - Pokój lekarzy
076 7211 634 - Lekarz dyżurny
076 7211 636 - Pielęgniarka oddziałowa,
076 7211 632 - Sekreteriat

076 7211 800 - Izba przyjęć


Oddział Dermatologiczny

Telefony

076 7211 500 - Dyżurka pielęgniarek,
076 7211 501 - Ordynator,
076 7211 502 - Sekretariat,
076 7211 504 - Lekarz dyżurny,
076 7211 506 - Pielęgniarka Oddziałowa
076 7211 505 - Izba Przyjęć Dermatologiczna


Pododdział Chemioterapii Dziennej
Telefony

076 7211 627 - pielęgniarki


Oddział Hematologiczny

Telefony

076 7211 620 - Dyżurka pielęgniarska
076 7211 621 - Ordynator
076 7211 622 - Sekretariat
076 7211 623 - Pokój lekarzy
076 7211 624 - Lekarz dyżurny
076 7211 626 - Pielęgniarka oddziałowa
076 7211 723 - Poradnia Hematologiczna


Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Telefony

Odcinek Ginekologiczny

076 7211 520 - Dyżurka położnych,
076 7211 521 - Ordynator,
076 7211 522 - Sekretariat,
076 7211 523 - Pokój lekarzy
076 7211 524 - Lekarz dyżurny
076 7211 526 - Położna oddziałowa,

Odcinek Położniczy

076 7211 530 - Dyżurka położnych,
076 7211 528 - Dyżurka położnych
076 7211 534 - Lekarz dyżurny
076 7211 535 - Sala rodzinna nr 1
076 7211 537 - Sala rodzinna nr 2
076 7211 538 - Sala rodzinna nr 3
076 7211 539 - Sala rodzinna nr 4

076 7211 803 - IZBA PRZYJĘĆ GINEKOLOGICZNA,

Odcinek Patologii Ciąży

076 7211 529 - Dyżurka położnych,
076 7211 531 - Pokój lekarzy


Oddział Kardiologiczny
Telefony

076 7211 440 - Dyżurka pielęgniarek
076 7211 441 - Pokój lekarzy
076 7211 442 - Sekretariat
076 7211 443 - Pokój lekarzy
076 7211 444 - Lekarz Dyżurny
076 7211 446 - Pielęgniarka oddziałowa
076 7211 447 - Sala intensywnego nadzoru "R"
076 7211 448 - USG serca
076 7211 449 - Ordynator

076 7211 800 - Izba przyjęć


Oddział Otolaryngologiczny

Telefony

076 7211 570 - Dyżurka pielęgniarek,
076 7211 571 - Ordynator,
076 7211 572 - Izba przyjęć,
076 7211 573 - Pokój lekarzy
076 7211 574 - Lekarz Dyżurny
076 7211 576 - Pielęgniarka oddziałowa


Oddział Medycyny Paliatywnej

Telefony

076 7211 611 - ordynator
076 7211 192 - sekretariat
076 7211 612 - gabinet lekarski
076 7211 614 - lekarz dyżurny
076 7211 616 - pielęgniarka oddziałowa
076 7211 610 - dyżurka pielęgniarek


Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Intensywnej Terapii Wczesniaków, Noworodków i Dzieci
Telefony

076 7211 490 - Dyżurka pielęgniarek-neonatologia
076 7211 491 - Ordynator
076 7211 495 - Sekretariat
076 7211 493 - Pokój lekarzy
076 7211 494 - Lekarz dyżurny
076 7211 496 - Pielęgniarka Oddziałowa
076 7211 497 - Dyżurka pielęgniarek-intensywny nadzór
076 7211 498 - Salowe


Oddział Neurochirurgiczny 

Telefony

076 7211 938 - ordynator
076 7211 592 - sekretariat
076 7211 931 - gabinet lekarski
076 7211 932 - pielęgniarka oddziałowa
076 7211 595 - dyżurka pielęgniarek
076 7211 938 - gabinet lekarza dyżurnego
076 7211 931 - Poradnia neurochirurgiczna


Oddział Neurologiczny

Telefony

076 7211 480 - Dyżurka pielęgniarek,
076 7211 481 - Ordynator,
076 7211 482 - Sekretariat,
076 7211 483 - Pokój lekarzy
076 7211 484 - Lekarz dyżurny
076 7211 486 - Pielęgniarka oddziałowa,

076 7211 488 - Pracownia EEG
076 7211 487 - Pracownia EMG

076 7211 800 - IZBA PRZYJĘĆ


Oddział Okulistyczny
Telefony

076 7211 590 - Dyżurka pielęgniarek
076 7211 591 - Ordynator
076 7211 592 - Sekretarka medyczna
076 7211 598 - Pokój lekarzy
076 7211 594 - Lekarz Dyżurny
076 7211 596 - Pielęgniarka oddziałowa

076 7211 593 - Izba przyjęć


Oddział Pediatryczny

Telefony

076 7211 461 - ordynator
076 7211 462 - sekretariat
076 7211 464 - gabinet lekarski
076 7211 476 - pielęgniarka oddziałowa
076 7211 470 - dyżurka pielęgniarek
076 7211 463 - gabinet lekarza dyżurnego
076 7211 814 - Pediatryczna Izba Przyjęć


Oddział Chirurgii Onkologicznej

Telefony

076 7211 940 - ordynator
076 7211 192 - sekretariat
076 7211 193 - gabinet lekarski
076 7211 194 - pielęgniarka oddziałowa
076 7211 190 - dyżurka pielęgniarek
076 7211 765 - gabinet psychologa
076 7211 190 - dyżurka pielęgniarek


Urologia

Telefony

076 7211 600 - Dyżurka pielęgniarek,
076 7211 601 - Ordynator,
076 7211 602 - Sekretariat,
076 7211 603 - Pokój lekarzy
076 7211 604 - Lekarz dyżurny
076 7211 606 - Pielęgniarka Oddziałowa, 


żródło: http://www.szpital.legnica.pl

 

 

Najnowsze ogłoszenia 
= ze zdjęciem